ĐIỀU KIỆN VÀ THỂ LỆ THAM GIA CHƯƠNG TRÌNH CỘNG TÁC VIÊN


Tính năng cộng tác viên trên Coingiatot

Mỗi khi có một giao dịch thành công thông qua chia sẻ của bạn, bạn sẽ được hưởng 0.3% tổng giá trị giao dịch đó. Lịch sử hoa hồng của bạn sẽ được hiển thị như hình dưới đây

Mua bán ethereum eth ether qua tiếp thị affiliate - Coingiatot

Bạn phải đăng kí / đăng nhập để sử dụng tính năng này.

Điều kiện tham gia

Tất cả những người đang giao dịch tiền điện tử Ethereum - ETH - Ether đều có thể tham gia.

Quyền lợi của bạn

Bạn sẽ nhận được 0.3% giá trị của mỗi giao dịch mua (hoặc bán) thành công tại Coingiatot.com thông qua đường link mà bạn đã chia sẻ.

Hình thức tham gia

Đăng kí tài khoản tại Coingiatot.com và nhập các thông tin được yêu cầu.

Đọc kĩ điều kiện và thể lệ chương trình Cộng tác viên tại Coingiatot.com

Sao chép và chia sẻ đường link mà bạn đã được cung cấp cho bạn bè hoặc mạng xã hội mà bạn sử dụng (với việc chia sẻ link giới thiệu tức là bạn đã đồng ý với những thể lệ và điều kiện đã được đề cập trong chương trình).

Bạn sẽ nhận được ngay 0.3% giá trị của giao dịch thành công thông qua đường link chia sẻ.

Hoa hồng này sẽ được chuyển vào tài khoản của bạn trên Coingiatot.com và chỉ được chuyển đến ví của bạn khi có yêu cầu.

Những quy định khác

0.3% giá trị của giao dịch sẽ được tính bằng ETH và chỉ có giá trị quy đổi sang Việt Nam đồng (VNĐ) khi bạn quyết định bán số lượng coin đó đi.

Mỗi khi một giao dịch thông qua đường link mà bạn chia sẻ thành công, số lượng ETH tương đương 0.3% giá trị giao dịch đó sẽ được tự động chuyển vào tài khoản của bạn trên Coingiatot.com

Đội ngũ Coingiatot.com hỗ trợ chuyển số ETH trong tài khoản đến địa chỉ ví ETH của bạn ngay khi có yêu cầu (Yêu cầu chuyển này không tính phí và có thể thực hiện bất cứ lúc nào).

Mỗi link chia sẻ dành cho mỗi tài khoản là khác nhau.

Với việc người quen của bạn nhầm lẫn và giao dịch tại Coingiatot.com thông qua một đường link khác mà không phải link chia sẻ của bạn, chúng tôi không chịu trách nhiệm về việc thu hồi hoặc giúp đỡ liên lạc với chủ đường link đã bị nhầm lẫn. Vì vậy, kiểm tra và chắc chắn rằng đường link chia sẻ của mình là chính xác.

Thời hạn của chương trình

Chương trình sẽ kéo dài trong 1 tháng, từ thứ Ba ngày 19/09/2017 đến ngày 19/10/2017

Sau đó chương trình Cộng tác viên vẫn sẽ tiếp tục với mức hoa hồng thấp hơn.

Thời gian nhận hoa hồng

Sau 5 ngày kể từ khi chương trình bắt đầu (tức là sau ngày 24/09/2017), cộng tác viên sẽ nhận được hoa hồng nếu có yêu cầu chuyển ETH đến ví của mình.


Cảm ơn,

Đội ngũ Coingiatot