HƯỚNG DẪN MUA BÁN ETHEREUM - ETH - ETHER TẠI COINGIATOT.COM


Tạo ví Ethereum - ETH - Ether

Bạn có thể tham khảo ví lưu trữ ETH ở đây


Tham khảo giá Ethereum - ETH - Ether

Truy cập vào trang web https://www.coingiatot.com và tham khảo giá Ethereum ở thời điểm hiện tại trước khi thực hiện giao dịch

Bấm vào "Mua ngay" nếu bạn muốn mua Ethereum

Bấm vào "Bán ngay" nếu bạn muốn bán Ethereum

Giá ethereum eth ether - Coingiatot

Bán Ethereum - ETH - Ether

Đối với giao dịch bán Ethereum bạn sẽ điền nội dung được đánh dấu trong hình sau

Bán ethereum eth ether - Coingiatot

Bấm "Xác nhận giao dịch" để tiếp tục

Chuyển số ETH bạn muốn bán vào địa chỉ ví được cung cấp ở trang giao dịch bên dưới

Sau khi xác nhận được số ETH bạn đã chuyển vào ví của chúng tôi thông qua trang https://etherscan.io , bạn sẽ nhận được tiền vào tài khoản bạn đã cung cấp ở bước trước

LƯU Ý: Chỉ khi nào chúng tôi xác nhận được đúng số lượng ETH đã thông báo vào đúng ví thì giao dịch về tài khoản ngân hàng của bạn sẽ được thực hiện.

Bán ethereum eth ether - Coingiatot

Mua Ethereum - ETH - Ether

Đối với giao dịch mua Ethereum bạn sẽ điền nội dung được đánh dấu trong hình sau

Mua ethereum eth ether - Coingiatot

Bấm "Xác nhận giao dịch" để tiếp tục

Chuyển số tiền được thông báo vào tài khoản ngân hàng được cung cấp bởi hệ thống

Sau khi xác nhận được số tiền vào tài khoản ngân hàng, bạn sẽ nhận được thông báo màn hình như sau khi chúng tôi đã hoàn thành giao dịch chuyển ETH vào ví của bạn

Mua ethereum eth ether - Coingiatot

Cảm ơn,

Đội ngũ Coingiatot